Δαυίδ εναντίον Γολιάθ


Πυγμάχος αντιμετωπίζει αθλητή Sumo!Απλά απλά, 75 κιλά αναμετριούνται με 270! Με τα γάντια...
Ένα θα πω και θα καταλάβεις: πω πω το κακόμοιρο το μυγάκι...