Όπλα έργα τέχνης


Καμιά αμφιβολία!

Τα κομψοτεχνήματα της Tiffany & Co...
Δεν μιλάμε για απλά ρεβόλβερ, μιλάμε για αριστουργήματα! Δες και θα καταλάβεις...

Colt Single Action Army Tiffany & Co Revolver (γνωστό και ως «Third Generation Colt Single Action Revolver») - 1985

New Model Belt ή Navy Pistols (γνωστά και ως «Colt Model 1861 Navy Pistols») - 1863/1867